Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

LACUS PELSO HUNGARY KFT.

ANNA PANZIÓ & WELLNESS SIÓFOK****

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2023. június 1-től

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya az Anna Panzió & Wellness Siófok**** szolgáltatásaira terjed ki. A Lacus Pelso Hungary Kft. jelen Általános Szerződési feltételeit a saját nevében eljárva teszi közzé.

· A SZOLGÁLTATÓK ADATAI:

Lacus Pelso Hungary Kft. - Anna Panzió & Wellness Siófok****

Cím: 8600 Siófok, Őrház utca 3.
Levélcím: 8600 Siófok, Őrház utca 3.
Telefon: +36-30-959-18-28
E-mail: info@annapanziosiofok.hu
Internet: https://www.annapanziosiofok.hu

2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban (e-mail stb.) kell megküldeni a panziónak. A panzió elérhetőségei a www.annapanziosiofok.hu honlapon találhatók.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, valamint a szobatípus pontos megnevezését.
A megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a panzióval, hogy a Vendég megrendelése a panzió milyen típusú szobájára vonatkozik.

A panzió minden megrendelést/foglalást írásban igazol vissza - az ajánlatban meghatározott előleg beérkezését követően - (e-mail; kizárólag ez esetben jön létre a kötelem), vagy arról tájékoztatja a Vendéget, hogy a megrendelést nem fogadja, a foglalás nem jön létre.

d) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően minimum 2 héttel, írásban tájékoztatja a panziót. Ekkor a vendég által korábban átutalt előleget a szolgáltató visszautalja a Vendég által megadott számlaszámra. Amennyiben a szolgáltatás lemondása a szolgáltatást megelőző 11 napon belül történik úgy az előleget a szálláshely kötbérként érvényesíti (minimum 50%), amennyiben az érkezést megelőző 3 napon belül vagy az érkezés napján mondja le a vendég (bármilyen indokkal!!!) a foglalási összeg 100%-a a szálláshelyszolgáltatót illeti, így azt nem utalja vissza a vendégnek és a vendég köteles megfizetni az előlegen felüli részt is díjbekérő alapján.

A Lacus Pelso Hungary Kft. fenntartja magának a jogot,

I.) hogy a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett.

II.) ha a Vendég, a Lacus Pelso Hungary Kft. által a jelen ÁSZF 3. pontja alapján kért fizetési garanciát nem, vagy nem teljes mértékben a számára meghatározottak szerint teljesíti, a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett fizetési garancia, előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett.

e) a panzióba történő érkezés-távozás:

A panzió szobáit az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 11:00 óráig kell elhagyni.

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, valamint– a hatályos jogszabályoknak megfelelően - Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

A Lacus Pelso Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szállás szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a panzió fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel, vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára.
SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a panzió kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a panzión kívülálló okból nem valósul meg, a panzió megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

4) ÁRAINK

A Lacus Pelso Hungary Kft. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. Az árak nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a Lacus Pelso Hungary Kft. külön jelöli: "a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák". Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem.

A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Lacus Pelso Hungary Kft. az árváltozás jogát fenntartja.
Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a panzió a megrendelés visszaigazolásában közli. A panzió árainak aktuális alakulásáról tájékoztató az Anna Panzió & Wellness Siófok**** honlapján (www.annapanziosiofok.hu) található.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

a) gyermekkedvezmények:
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

6) REKLAMÁCIÓ

A szállás szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a panzió recepcióján, írásban élhet kifogással.
A panzió a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) KÁRTÉRÍTÉS

A panzió az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette és a Házirendet magára nézve kötelezően elfogadja.

Jóváhagyva: Siófok, 2023. június 1. 

Jóváhagyta: Lacus Pelso Hungary Kft. vezetősége